Oprogramowanie do zarządzania procesem produkcyjnym

Oprogramowanie do zarządzania procesem produkcyjnym

Oprogramowanie do zarządzania produkcją zapewni przedsiębiorstwu lepsze wykorzystanie jego zasobów poprzez alokację maszych i ludzi w tworzeniu dokumentacji technologicznej. Posiadając raporty prezentujące wykorzystanie zasobów możemy łatwo sprawdzić co i kto, kiedy i w jakim wymiarze wykonywał zlecenia produkcyjne. Dysponując dokumentacją planowanych zleceń, możemy analizować przyszłe obciążenia i zapotrzebowanie.

URSA to system wspomagający produkcję również w zakresie gospodarki materiałami. Funkcje systemu umożliwiają alokowanie materiałów już na etapie przygotowania technologii. Możliwe jest budowanie zestawień materiałowych oraz przygotowywanie zleceń zakupów. Wszystkie te funkcje realizowane są w oparciu o kartotekę materiałów oraz moduł magazynowy, w którym ewidencjonowane są stany materiałów.

Wspomaganie procesu produkcyjnego poprzez skuteczną kontrolę pracowników za pośrednictwem wielu raportów i zestawienia danych. Ponieważ system umożliwa definicję niedostępności pracowników (urlopy, chorobowe, szkolenia itp.) to przy zestawieniu z danymi z rejestracji zdarzeń produkcyjnych możemy dokonać dokładnej analizy efektywności pracy każdego pracownika produkcyjnego.

Zarządzanie procesem produkcyjnym poprzez lepsze i przejrzyste sterowanie kolejnością realizacji zleceń produkcyjnych. Możliwe jest także dzielenie większych zleceń na mniejsze partie oraz rozdzielanie zleceń, które są już na pewnym etapie produkcji wykonanej.

Zdecydowanie bardziej efektywne zarządzanie produkcją poprzez szybki dostęp do zbiorczych danych oraz skrócenie czasu związanego z przygotowywaniem: ofert, kalkulacji zleceń produkcyjnych, technologii i przewodników produkcyjnych oraz serwisowych, dzięki słownikom, szablonom dokumentów, operacji oraz technologii.

Galactica URSA to program do zarządzania produkcją, który posiada bardzo przyjazny i intuicyjny interfejs użytkownika. Dzięki zastowaniu modelu "Drill Down" niezależnie od tego, jakie dane aktualnie przegląda użytkownik, poprzez skróty możliwe jest szybkie przejście do obiektów związanych, np: ze zlecenia do technologii, przewodników i produkcji, lub z przewodnika do technologii, zlecenia, zamówienia zamawiającego i oferty.

Wdrażając system do zarządzania produkcją otrzymujemy także narzędzie do rozliczania zleceń produkcyjnych. W systemie gromadzone są szczegółowe zapisy dotyczące pracochłonności planowanej i rzeczywistej, wartości materiałów i czas pracy ludzi. Możemy badać rentowność zleceń i wyciągać wnioski na przyszłość.

Lepsze planowanie produkcji poprzez zastosowanie diagramów obciążeń maszyn. Za pomocą graficznej prezentacji obciążenia godzinami produkcyjnymi możemy podejmować decyzje dotyczące uruchamiania dodatkowych zasobów, wielozmianowości produkcji, angażowania podwykonawców, dopasować termin realizacji.

strona główna / Produkty branżowe / Wspomaganie procesów / Galactica URSA

Galactica URSA

Oni wybrali URSĘ

Przedsiębiorstwa przemysłowe specjalizujące się głównie w obróbce metalu i wytwarzaniu produktów z materiałów metalowych.

Baza firm

Rejestr przechowujący dane kontrahentów lub działów wewnętrznych własnej organizacji. Do firmy podłączone są oferty, zamówienia oraz zlecenia produkcyjne.

Baza zleceń

Zawiera wszystkie zlecenia produkcyjne. Lista umożliwia filtrowanie oraz drukowanie zleceń. Kolorowe paski statusów pozwalają szybko zorientować się, na jakim etapie znajduje się dane zlecenie.

Zlecenie produkcyjne

Metryka zlecenia zawiera informacje o wyrobie oraz ilości do wykonania. Do zlecenia podłączona jest dokumentacja konstrukcyjna oraz technologia z przewodnikami technologicznymi.

E-przewodnik

Panel produkcyjny przeznaczony dla operatorów. Przystosowany do funkcjonowania również na ekranach dotykowych. Obsługiwany z dowolnego urządzenia – monitor, tablet, telefon. Główną funkcją panelu jest rejestrowanie zdarzeń produkcyjnych przez operatorów.

E-przewodnik - magazyn

Panel e-przewodnika posiada funkcję magazynową. Pozwala przeglądać operatorom dostępne zasoby oraz generować dokumenty przyjęć lub rozchodów asortymentu.

E-przewodnik – dokumenty magazynowe

Tworzenie dokumentów magazynowych z użyciem panelu operatora jest niezwykle proste. Pozycje można dodawać ręcznie lub za pomocą czytnika kodów kreskowych.

Dokumentacja konstrukcyjna

Konstrukcja podłączona do zlecenia produkcyjnego może zawierać dowolną ilość plików. Przy realizacji zlecenia pliki te będą dostępne do pobrania dla operatorów z poziomu e-przewodnika.

Przewodnik technologiczny

Metryka przewodnika zawiera operacje technologiczne planowane na poszczególne grupy maszyn. Operacja zawiera planowane czasy technologiczne, do których będą porównane czasy rzeczywiste zarejestrowane przez operatorów. Na przewodniku definiuje się również materiały, które mogą być automatycznie pobrane przy uruchomieniu wybranej operacji.

Partie produkcyjne

Po przekazaniu przewodnika na produkcję tworzona jest partia produkcyjna. Przewodnik można podzielić na wiele partii – każda z inną ilością wyrobu. Suma ilości na partiach równa jest ilości zadanej na zleceniu produkcyjnym tego przewodnika. W partii rejestrowane są zdarzenia produkcyjne. Istnieje możliwość wydrukowania przewodnika dla danej partii do postaci papierowej – w przypadku, gdy jest konieczność, aby dokumentacja fizycznie podążała za wyrobem.

Baza asortymentu

Zawiera wszystkie indeksy materiałów używanych do produkcji, półproduktów oraz wyrobów gotowych. Katalog można dowolnie podzielić na podkatalogi tematyczne. Lista stanowi jednocześnie rejestr stanów magazynowych.

Realizacja zleceń

Jeden z modułów kontroli prezentujący aktualne stany realizacji partii produkcyjnych. Prezentowane są zarejestrowane czasy oraz ich stosunek do zadanych czasów technologicznych.

Kontrola jakości

Funkcja umożliwia ręczne lub automatyczne tworzenie kontroli jakości dla wybranych przewodników. Kontrola musi być uzupełniona przez uprawnionego użytkownika. Na metryce kontroli możliwe jest rejestrowanie szczegółowych wyników pomiarów.

Technologie szablonowe

Istnieje możliwość utworzenia szablonowych technologii w przypadku, gdy produkcja jest powtarzalna. Szablonowe technologie oraz szablonowe konstrukcje mogą być wykorzystane przy generowaniu powtarzalnych zleceń produkcyjnych (np. w produkcji dla zamówień z katalogu wyrobów).

Korzyści związane z zamówieniem systemu Galactica URSA

 • Wsparcie techniczne

  Dzięki wydzieleniu zespołu serwisantów możemy zapewnić Państwu pełne wsparcie techniczne tworzonych przez nas systemów. Zgłoszenia przyjmujemy zarówno drogą mailową jak i telefoniczną.

 • Planowanie procesu

  System pozwoli odpowiednio zaplanować proces produkcyjny poprzez zdefiniowanie przewodników produkcyjnych, przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej, czy przydzielenie zasobów materiałowych i technologicznych.

 • Kontrola procesu

  Dzięki zastosowaniu wirtualnego panelu roboczego wszystkie działania operacyjne są monitorowane, a dane o czasach i wykonawcach zapisywane w rejestrach. Umożliwia to kontrolę nad procesem oraz ciągłe jego doskonalenie.

 • Dedykowane prace rozwojowe

  Do Państwa dyspozycji oddajemy konsultantów, programistów, którzy wspólnie z Państwem zaprojektują oraz wdrożą nowe elementy systemu.

 • Profesjonalny hosting

  Zapewniamy profesjonalny hosting systemów oraz stron internetowych na serwerach GALACTICA.

 • Szkolenia wdrożeniowe

  Zapewniamy Państwu profesjonalne szkolenia zarówno na etapie wdrożenia, jak również w dalszych etapach funkcjonowania systemu.

Zacznij pracę z programem

skontaktuj się z naszym działem handlowym i poznaj funkcje współpracy sieciowej