GALACTICAURSA

Oprogramowanie do zarządzania procesem produkcyjnym

Galactica URSA to oprogramowanie do zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie przemysłowym, w szczególności w branży: konstrukcyjnej, mechanicznej, narzędziowej. Zarządzanie produkcją realizowane jest przez zintegrowane ze sobą moduły przygotowania dokumentacji technologicznej, rejestracji zdarzeń na produkcji, raportowania i analizy oraz wielu innych. Aktywne wspomaganie procesu produkcyjnego opiera się na łatwym i szybkim dostępie do informacji na temat realizacji poszczególnych zleceń, przypominania i podpowiadania (e-mail, SMS), alarmowania zagrożonych terminów. To także system wspomagający produkcję, który gromadzi całą historię zleceń, umożliwiając tym samym późniejszą analizę danych, badanie obciążeń maszyn i efektywność pracowników, raportowanie danych do zewnętrznych systemów. Galactica URSA może być zintegrowana także z oprogramowanie Galactica TAURUS (zarządzanie i nadzór nad narzędziami i obiektami technicznymi).

 

GŁÓWNE FUNKCJE

 • Technologie
 • Konstrukcje
 • Materiały
 • Zasoby: maszyny i ludzie
 • Kontrola jakości
 • Raporty i zestawienia
 • Zlecający (firmy, wydziały)
 • Oferty
 • Zamówienia
 • Zlecenia produkcyjne
 • Dokumenty produkcyjne
 • Rejestracja zdarzeń produkcyjnych

 

więcej
 

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Jeśli na liście nie ma pytania, które się Państwu nasunęło, prosimy o kontakt.

 • Czy system Galactica URSA może pracować bez czytników kodów kreskowych?

  Owszem, jednak ręczne wprowadzanie zdarzeń jest na tyle niekomfortowe, że wdrożenie takiego systemu staje się mało efektywne
 • Nasza firma ma swoje przewodniki produkcyjne, czy możemy je mieć w nowym systemie?

  Nie ma problemu, zostaną one zaimplementowane do systemu. Jeśli są na nich pola, których nie posiada system, rozważymy ich dodanie
 • Mam 10 lat naszej produkcji w innym prostym systemie opartym na bazie Access, nie chcemy wszystkiego przenosić, ale choć technologię?

  Tak jest to możliwe, wymaga to jednak uprzedniej analizy i oceny.
 • Nasi pracownicy mają już karty kodów, czy można je zastosować?

  Jak najbardziej, jeśli ich kody zwracają prosty numer, wystarczy uzupełnić te kody w ustawieniach kont pracowników produkcyjnych
 • W naszej firmie pracuje 150 osób, czy każdy musi mieć licencję na oprogramowanie, aby monitować jego pracę?

  Licencjonowanie Galactica URSA opiera się na dwóch rodzajach licencji, pełnej dla kadry inżynierskiej i zarządczej oraz o wiele tańszej licencji pracownika produkcyjnego, która sprzedawana jest w pakietach 10,20 i 50szt. Zatem nie trzeba kupować licencji pełnych na oprogramowania dla tych, którzy będą tylko rejestrować zdarzenia produkcyjne.
 • Co się dzieje, jeśli pracownicy nie odnotowują zdarzeń technologicznych?

  System jest tak skonstruowany, że każdy zobowiązany jest do odnotowywania czynności, które realizuje, brak tych rejestracji skutkuje brakiem informacji o wykonanej pracy w raportach i podsumowaniach, co z kolei wpływa na wynagrodzenie oraz jest szybko weryfikowane przez przełożonych.
 • Nasza firma często wykorzystuje podwykonawców, czy system jakoś to obsługuje i jak to się ma do czasu realizacji zlecenia?

  W systemie można zdefiniować wybrane operacje jako realizowane w kooperacji, wtedy do rozliczeń pobierane są czasy technologiczne, a nie rzeczywiste. W przypadku całych zleceń realizowanych na zewnątrz nie monitoruje się produkcji, a jedynie rejestruje czynności związane z ewidencją zlecenia.
 • Głównie produkujemy wyroby o charakterze jednostkowym, jednak czasem realizujemy lub powtarzamy serie, czy można zaoszczędzić czas na żmudnym wpisywaniu tych samych procesów produkcyjnych?

  Jak najbardziej, W Galactica URSA można nie tylko skopiować przewodnik czy całą technologię, ale także oznaczyć wybrane technologie jako tzw. szablonowe, co ułatwia i przyspiesza uruchomienia powtórnie produkcji.
 • Często w naszym przedsiębiorstwie zdarza się, że uruchamiamy zlecenie na określoną liczbę sztuk detalu, a następnie musimy część wstrzymać, co wtedy?

  W URSA jest opcja podzielenia uruchomionej partii elementów, możemy kontynuować zadaną ilość sztuk, a pozostałe przenieść na inny przewodnik/proces.
 • Często mam taki problem, że mam uruchomionych kilkadziesiąt zleceń, ale nie wiem co, gdzie i na jakim etapie właśnie się znajduje.

  Do tego właśnie przydaje się oprogramowanie Galactica URSA, mamy wiele zestawień i okien prezentujących zlecenia wraz z różnego rodzaju informacjami nt. zaawansowania zlecenia. Możemy swobodnie i elastycznie wyszukiwać i przeglądać zlecenia.
 • Czy można oszacować obłożenie maszyn na produkcji?

  Tak, na podstawie dobrze opracowanych technologiach i przypisanych grupach maszyn do właściwych operacji technologicznych, system wyświetla planowane obłożenie maszyn.
 • Czy system umożliwia kontrolę czasu, jak długo pracownik wykonuje poszczególne czynności?

  Tak, dzięki rejestrowaniu rozpoczęcia, wstrzymania i zakańczania zdarzeń technologicznych, wiadomo ile czasu zostało poświęcone na wykonanie czynności.
 • Czy można przypisać uprawnienia dla poszczególnych użytkowników, w taki sposób, aby do wybranych funkcji programu miały dostęp tylko uprawnione osoby?

  Tak, przed rozpoczęciem pracy z aplikacją, każdemu z użytkowników przypisane są tylko takie uprawnienia, które są mu niezbędne do wykonywania pracy.
 • Czy istnieje możliwość nadzoru nad posiadanym asortymentem materiałów?

  Aplikacja umożliwia utworzenie kilku niezależnych magazynów oraz nadzorowanie przyjęć, wydań materiałów oraz ich stanów minimalnych.
 • Czy awarie, przeglądy lub inne zdarzenia losowe są uwzględniane przy planowaniu produkcji?

  Tak, znając czas niedostępności maszyny, można sprawdzić jej wpływ na zaplanowaną produkcję.
 • Jak wygląda proces logowania się pracowników, czy wymagane są specjalne karty, czy logowanie odbywa się przy indywidualnym stanowisku komputerowym?

  Pracownicy korzystający bezpośrednio z aplikacji, wprowadzający zlecenia, technologie i inne dane mają dostęp do programu, po zalogowaniu indywidualnym loginem i hasłem. Osoby wykonujące operacje technologiczne nie muszą się logować do aplikacji - ich praca rejestrowana jest przy stanowisku z czytnikiem kodów kreskowych, gdzie sygnalizują rozpoczęcie i zakończenie operacji.