CENNIK I ZAKUP

Oprogramowanie Galactica URSA licencjonowane jest wg modelu, gdzie jedna licencja oprogramowania to 1 konto (login) w systemie. Klient kupuje tyle licencji, ile kont dostępowych potrzeba dla pracowników, którzy będą korzystać z systemu. Dostępne są 2 rodzaje kont:

 • Pełna licencja użytkownika - umożliwia logowanie użytkownikom do systemu i dostęp do wybranych funkcji. Licencja jest kupowana dla pracowników zajmujących się przygotowaniem oraz zarządzaniem produkcją: technologów, konstruktorów, planistów, kontrolerów, kierowników, dyrektorów. Ta licencja zawiera także licencję użytkownika produkcyjnego.
 • Licencja użytkownika produkcyjnego - dedykowana jest dla pracowników, którzy wykonują tylko operacje technologiczne, odnotowują rozpoczęcia i zakończenia operacji wg przewodników korzystając tylko z czytników kodów kreskowych.

 

CENNIK w PDF wraz z wersją DEMO systemu

 

Informacje dodatkowe dotyczące cennika:

 • Pełna licencja użytkownika nie jest powiązana z komputerem ani stanowiskiem pracy. Użytkownik może się zalogować na swój login z każdego komputera podłączonego do sieci przedsiębiorstwa.
 • Dokonując zakupu licencji, jej koszt ponoszony jest jednorazowo i licencja użytkowania stanowi własność.
 • Aby wykorzystać możliwości systemu URSA konieczne jest skonfigurowanie i opłacenie opłaty wdrożeniowej. Jej zakres wynika ze szczegółowej specyfiki klienta i procesu. Zakres prac wdrożeniowych jest zawsze indywidualnie ustalany z klientem i z reguły nie przekracza 50% opłat licencyjnych.
 • Nie można zakupić samych licencji pracownika produkcyjnego, konieczne jest nabycie przynajmniej jednej pełnej licencji użytkownika.

 

Aby sprawnie dokonać zamówienia, trzeba wiedzieć:

 • Ile licencji i jakich potrzebuję (pełnych i pracowników produkcyjnych)
 • Przygotować zestaw danych kontaktowych
 • Przygotować dane firmy (nazwa, adres, NIP)

...resztą zajmuje się Dział Wdrożeniowy Galactica

 

WDROŻENIE I SZKOLENIA

Zakup i wdrożenie

Wdrożenie systemu Galactica URSA wymaga dobrego przygotowania całego procesu oraz przeprowadzenia audytu procesu produkcyjnego. Szczegółowa specyfikacja Państwa potrzeb, ocena zdolności załogi oraz możliwości technicznych przedsiębiorstwa to główne obszary, od których zależy ostateczny sukces. Galactica URSA jest produktem, który wdrażany jest na zasadzie oprogramowania dedykowanego. URSA posiada gotową funkcjonalność, jednak elastyczność tego rozwiązania oraz otwarta struktura pozwala na znaczne dostosowania funkcjonalności, generowanych dokumentów oraz raportów.

Podstawowe elementy wdrożenia:

 • Prezentacja oprogramowania oraz wstępna specyfikacja potrzeb
 • Przygotowanie oferty
 • Złożenie zamówienia na oprogramowanie Galactica
 • Audyt przed wdrożeniowy
 • Ustalanie harmonogramu wdrożenia
 • Opcjonalna aktualizacja oferty
 • Podpisanie umowy
 • Rozpoczęcie prac związanych w przygotowaniem oprogramowania (dostosowania, konfiguracje, implementacje dokumentów i raportów)
 • Instalacja oprogramowania oraz urządzeń związanych
 • Udostępnienie oprogramowania użytkownikom
 • Okres uruchomienia systemu
 • Szkolenie dla użytkowników
 • Wprowadzanie danych do systemu przez klienta, rozpoczęcie pracy
 • Stopniowe przestawianie produkcji na system URSA
 • Ciągła analiza zgłoszeń i bieżące dostosowania
 • Konsultacje i szkolenia
 • Odbiór systemu
 • Zakończenie wdrożenia
więcej


Instalacja i dystrybucja systemu
System GALACTICA URSA jest systemem intranetowym, a więc do jego dystrybucji konieczna jest sieć intranetowa w firmie oraz komputery z przeglądarką internetową. Oprogramowanie jest instalowane na serwerze z dostępem do sieci przedsiębiorstwa, tak skonfigurowanej, aby pracownicy/użytkownicy systemu mieli dostęp do serwera. Jeśli w ramach wdrożenia wykorzystywane są na hali produkcyjnej kioski komputerowe z czytnikami kodów, wymagane jest, aby i one miały dostęp do internetu oraz ich komputery posiadały system MS Windows, gdzie będzie zainstalowana niewielka aplikacja do gromadzenia operacji technologicznych.

Serwer
Jak wspomniano wyżej, system wymaga serwera. Jego szczegółowa specyfikacja może być podana po ustaleniu zakresu wdrożenia oprogramowania do zarządzania produkcją. Zastosowana w Galactica technologia, wymaga jednak, aby to był serwer z systemem operacji MS WINDOWS SERVER oraz system baz danych MS SQL SERVER (szczegółowe wersje do ustalenia).

Szkolenia
W ramach wdrożenia realizowane są szkolenia z obsługi systemu dla pracowników przedsiębiorstwa. Możliwe są dwa warianty szkoleń. Szkoli się tzw. liderów, którzy to po przejściu cyklu szkoleń, są zdolni przeprowadzić kolejne szkolenia wewnętrzne w Państwa przedsiębiorstwie. Druga opcja to szkolenie z obsługi systemu dla wybranych grup stanowisk (np. technolodzy, konstruktorzy, planiści, kierownicy). Pracownicy produkcyjni nie wymagają szkolenia, udostępniana jest im prosta instrukcja stanowiskowa, która prezentuje zasady rejestracji czasów technologicznych. Szkolenia dla użytkowników są z reguły przeprowadzone w formie warsztatowej, gdzie każdy pracownik pracuje przy komputerze, ćwicząc poszczególne działania. Jeśli klient nie dysponuje odpowiednią liczbą stanowisk komputerowych do ćwiczeń, szkolenia mogą być przeprowadzone w formie prezentacji.

Do systemu dostarczana jest instrukcja obsługi, w której użytkownicy znajdą pomoc w poznaniu aplikacji. Pomoc można również uzyskać w helpdesku naszej firmy.